Komunikacja miejska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Komunikacja miejska

Rozkład jazdy (dotyczy dni świątecznych - 25 grudnia, 1 stycznia i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych) -  pobierz


Zarządzenie nr 758/21 Burmistrza Świecia z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za przewóz w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest gmina Świecie. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Świecia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie - pobierz

Ulgi nadane przez organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej oraz ulgi ustawowe - pobierz

Ceny biletów - pobierz

Schemat linii komunikacyjnych - pobierzRozkłady jazdy według linii

Rozkład jazdy - Linia nr 1 - Mondi - Szpital - pobierz  - Szpital - Mondi - pobierz

Linia nr 1 - Szpital - Mondi
Linia nr 1 RM - Szpital - Mondi (przez Duży Rynek i Miasteczko)
Linia nr 1 M - Szpital - Mondi (przez Miasteczko)
Linia nr 1 R - Mondi - Szpital (przez Duży Rynek)


Rozkład jazdy - Linia nr 2 - Szpital - Gruczno - pobierz - Gruczno - Szpital - pobierz

Linia nr 2 - Szpital - Mondi - Gruczno
Linia nr 2 RM - Szpital - Mondi - Gruczno (przez Duży Rynek i Miasteczko)
Linia nr 2 M - Szpital - Mondi - Gruczno ( przez Miasteczko)


Rozkład jazdy - Linia nr 3 - pobierz

Linia nr 3 - Szpital - Terespol Pomorski - Mondi
Linia nr 3 M - Szpital - Terespol Pomorski - Miasteczko - Mondi


Rozkład jazdy - Linia nr 4 - pobierz

Linia nr 4 - Mondi - Terespol Pomorski - Kozłowo - Szpital


Rozkład jazdy - Linia nr 5 - pobierz

Linia nr 5 - Szpital - Duży Rynek - ul. Sienkiewicza - al. Jana Pawła II (przy Hali, osiedle) - ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego - Dworzec


Rozkład jazdy - Linia nr 6 - pobierz

Linia nr 6 - al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego - ul. Wyszyńskiego - Dworzec - Duży Rynek - Szpital


Rozkład jazdy - Linia nr 7 - pobierz

Linia nr 7 - Duży Rynek - ul. Sienkiewicza - al. Jana Pawła II (przy Hali, osiedle) - ul. Wyszyńskiego - ul. Piłsudskiego - al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - ul. Małcużyńskiego - Przechowo - Kozłowo - Mondi - Dworzec - Duży Rynek
Linia nr 7 P - Duży Rynek - ul. Sienkiewicza - al. Jana Pawła II (przy Hali, osiedle) - ul. Wyszyńskiego - al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego - ul. Wyszyńskiego - Dworzecz


Rozkład jazdy - Linia nr 8 - pobierz

Linia nr 8 - Szpital – Duży Rynek - ul. Św. Wincentego (Stary Szpital) - ul. Sienkiewicza - al. Jana Pawła II - ul. Paderewskiego - ul. Małcużyńskiego - Miasteczko
Linia nr 8 PR - Miasteczko - ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego - ul. Wyszyńskiego - al. Jana Pawła II - ul. Sienkiewicza - ul. Św. Wincentego (Stary Szpital) - Duży Rynek - Szpital

Rozkład jazdy - Linia nr 9 - pobierz

Linia nr 9 - Szpital - Duży Rynek - ul. Parkowa - ul. Armii Krajowej - ul. Paderewskiego - ul. Małcużyńskiego - Miasteczko
Linia nr 9 PR - Miasteczko - ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego - al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - ul. Armii Krajowej - ul. Parkowa - Duży Rynek - Szpital

Rozkład jazdy - Linia Cmentarz - pobierz

Duży Rynek - ulica Sienkiewicza - Al. Jana Pawła II (przy Hali) - Al. Jana Pawła II (osiedle) - Al. Jana Pawła II (przy SP 8) - Al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - ul. Paderewskiego - ul. Małcużyńskiego II - ul. Małcużyńskiego I - Os. Marianki II
Os. Marianki II - Al. Jana Pawła II (przy Polo Market) - Al. Jana Pawła II (przy SP 8) - Al. Jana Pawła II (osiedle) - Al. Jana Pawła II (przy Hali) - ul. Sienkiewicza - Duży Rynek

Rozkłady jazdy według kursów

Linie 1-4 - autobusy - pobierz

Linie 5-9 - busy - pobierz

Linia Cmentarz - bus - pobierz