Przychodnie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Przychodnie

 • Miejsko - Gminna Przychodnia
  ul. Wojska Polskiego 80
  86-100 Świecie
  tel. Rejestracja ogólna- 52 332 44 45- 6; 52 331 10 51; 52 331 14 34.
  faks: 52 331 11 65
  e-mai: sekretariat [at] mgp-swiecie.pl
  strona internetowa: www.mgp-swiecie.pl
 • Miejsko – Gminna Przychodnia
  Ośrodek Zdrowia w Grucznie
  Ogrodowa 3
  86-111 Gruczno
  tel.: 52 331 93 19
 • NZOZ Wamap
  ul. Św. Wincentego 1 (stary szpital)
  86-100 Świecie
  tel.: 52 331 61 19
  kom.: 602 526 175
  strona internetowa: www.wamap.pl
 • NZOZ Twój Rehabilitant
  (fizjoterapia)
  ul. Św. Wincentego 1 
  86-100 Świecie
  tel.: 52 331 39 66
 • NZOZ Promyk
  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  ul. Św. Wincentego 1    
  86-100 Świecie
  tel.: 52 331 09 21

 • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
  R. Krzemińska-Siemaszko
  ul. Polna 2a
  86-100 Świecie
  tel.: 52 562 62 55
  e-mail:lekromanas [at] wp.pl

 • NZOZ „ART-MED” SPECJALISTYKA
  ul. Wojska Polskiego 80
  86-100 Świecie
  tel.: 52 330 30 90

  Poradnia Dermatologiczna
  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży