Jednostki organizacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Jednostki organizacyjne

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen. Józefa Hallera 11
86-100 Świecie
tel.: 52 519 05 40-51
faks:  52 33 15 990
e-mail: sekretariat [at] opsswiecie.pl
www.opsswiecie.pl

 • Ośrodek Oświaty i Wychowania
  ul. Wojska Polskiego 124
  86-100 Świecie
  (drugie piętro Urzędu Miejskiego)
  tel.: 52 331 15 25
  faks: 52  333 03 30
  BIP: www.bip230.lo.pl
  www.ooiw.swiecie.net

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
  ul. Wojska Polskiego 139
  86-100 Świecie
  tel.: 52 562 73 70, 52 562 73 71
  e-mail: sekretariat [at] oksir.com.pl
  www.oksir.com.pl

 • Ośrodek Integracji i Rehabilitacji
  ul. Św. Wincentego 3
  86 - 100 Świecie
  tel./faks: 52 320 06 91
  e-mail: kierownik [at] oiir-swiecie.eu 
  www.oiir-swiecie.eu

 • Miejsko-Gminna Przychodnia
  ul. Wojska Polskiego 80
  86-100 Świecie
  tel. Rejestracja ogólna- 52 33 24 445- 6; 52 33 11 051; 52 33 11 434
  faks: 52 331 11 65
  e-mai: przychodnia.mgp-swiecie [at] wp.pl
  www.mgp-swiecie.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Sienkiewicza 4
  86-100 Świecie
  Administracja: 52 333 48 10
  Wypożyczalnia dla dorosłych: 52 333 48 13
  Wypożyczalnia dla dzieci: 52 333 48 14
  Faks: 52 333 48 15
  e-mail: kontakt [at] bibliotekaswiecie.pl
  www.bibliotekaswiecie.pl

 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo”
  ul. Hallera 11, pok. 18
  86-100 Świecie
  tel. 52 519 09 18
  e-mail: subkowska [at] swiecie.eu