Czas na wzrok

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Czas na wzrok

30 maja 2013

Nie możesz odczytać drobnego druku w gazecie lub masz problem z przeczytaniem wiadomości na ekranie telefonu? Zbadaj bezpłatnie swój wzrok.

W ramach akcji „Czas na wzrok” mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat prezbiopii – procesu, który dotyka ludzi po 40. roku życia. Od 10 do 29 czerwca organizatorzy kampanii edukacyjnej zapraszają osoby po czterdziestce na bezpłatne badania ostrości wzroku do wybranych salonów optycznych.

Lista salonów w Świeciu dostępna jest na stronie internetowej dedykowanej prezbiopii www.czasnawzrok.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na badania należy umówić się wcześniej telefonicznie lub osobiście, podając przy rejestracji hasło kampanii „Czas na wzrok”.

Celem akcji jest dostarczenie informacji na temat prezbiopii oraz najlepszych sposobów jej korygowania.

– Prezbiopia, inaczej zwana starczowzrocznością, dotyczy osób zwykle po 40. roku życia – mówi doktor Grażyna Malukiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum w Toruniu. - Jest ona następstwem naturalnego procesu starzenia się soczewki oka. W miarę upływu lat soczewka twardnieje i zmniejsza się jej elastyczność. Traci ona zdolność do zmiany kształtu. Obniża się ponadto wydolność i sprawność mięśnia rzęskowego. U osób młodszych przy przeniesieniu wzroku na przedmiot położony blisko dochodzi do skurczu mięśnia rzęskowego i zmiany kształtu soczewki z płaskiego na wypukły. Dzięki temu przedmiot widziany jest ostro. Taki  mechanizm zapewniający ostre widzenie z bliska  nazywa się akomodacją. U osób starszych mechanizm ten słabnie – wyjaśnia Grażyna Malukiewicz.

W ciągu minionych lat uległ zmianie nasz styl życia, wzrosła aktywność zawodowa, co ma swoje przełożenie na zaangażowanie naszych oczu do wzmożonej pracy wzrokowej z bliska. Najpowszechniej stosowanym sposobem radzenia sobie z tym zjawiskiem jest stosowanie korekcji okularowej.

Więcej szczegółów na temat prezbiopii oraz rozwiązań dla prezbiopów znajduje się na stronie internetowej www.czasnawzrok.pl. Honorowy patronat nad kampanią „Czas na wzrok” sprawuje burmistrz Świecia.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI

30.05.2013