Opłaca się zbierać makulaturę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Opłaca się zbierać makulaturę

30 maja 2013

Po raz piąty spółka Eko-Wisła z Sulnówka przeprowadziła konkurs pod nazwą „Zbieram makulaturę z korzyścią dla mnie i dla środowiska”. Szkoły, które zebrały najwięcej otrzymały nagrody finansowe.

W konkursie wzięło udział 14 szkól i przedszkoli z powiatu świeckiego. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Łążka (gmina Osie), która w przeliczeniu na jednego ucznia zebrała ponad 73 kg makulatury (w sumie 2120 kg) i otrzymała nagrodę w wysokości 1500 zł. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa z Siemkowa w gminie Lniano (1000 zł nagrody), a na trzecim Przedszkole nr 3 w Świeciu (500 zł).
- Za odebraną makulaturę zapłaciliśmy po 8 groszy za kilogram. Dodatkowo wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zgniatarki do butelek PET – informuje Tadeusz Werkowski, prezes Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów
Eko-Wisła w Sulnówku.
Podsumowanie konkursu w Urzędzie Miejskim w Świeciu uatrakcyjniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich. Przeprowadzono również zgaduj-zgadulę z nagrodami na tematy ekologiczne.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI
FOT. EKO-WISŁA

31.05.2013