Mamy zdrowo świętowały

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Mamy zdrowo świętowały

25 maja 2012

W przeddzień Dnia Matki panie mogły skorzystać z badań, a dla dzieci, żeby im w tym nie przeszkadzały, przygotowano liczne atrakcje.

Kolejka przed autobusem, w którym wykonywano badania cytologiczne i mammograficzne była najlepszym dowodem na to, że takie akcje jak Dzień Zdrowej Matki są potrzebne.  Impreza zorganizowana w amfiteatrze miała formę pikniku z występami artystycznymi, konkursami i pokazem udzielania pierwszej pomocy. Można też było zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru we krwi.
- W Świeciu dość często można spotkać autobusy, w których kobiety mogą przeprowadzić badania profilaktyczne, ale zainteresowanie nimi jest niewielkie. Wynika to z tego, że zabiegane panie często nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Dlatego taka formuła jest najlepszym rozwiązaniem. Wielkie ukłony w stronę ośrodka kultury i władz miasta, które wsparły pomysł – podkreśla Zdzisław Lintowicz, inicjator i współorganizator akcji.
Do badań zachęcali też burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, którzy złożyli również paniom życzenia z okazji Dnia Matki.

Organizatorzy Dnia Zdrowej Matki: Zdzisław Lintowicz, radny klubu Nasze Świecie i przewodniczący świeckiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI