Młode talenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Młode talenty

29 maja 2012

Pokonać ponad 3 tys. konkurentów z całego świata i znaleźć się w wąskim gronie laureatów, to nie lada sztuka. Udało się to Amelii Libeckiej i Mateuszowi Ciesielskiemu ze Świecia.

Centrum Działań Plastycznych Akademia, działająca w ramach OKSiR-u, to placówka, której wychowankowie mają na koncie wiele sukcesów na konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
W styczniu Akademia wzięła udział w międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci w Dunajskiej Stredzie na Słowacji. Wysłano prace czworga wychowanków. Konkurencja była ogromna, bo nadesłano ponad 3100 prac z całego świata. W marcu ze Słowacji przyszło pismo, w którym podano nazwiska 85 laureatów. Wśród nich znalazło się aż dwoje dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Akademii: Amelia Libecka i Mateusz Ciesielski.
- Mimo swoich sześciu lat, mają niezwykły zmysł plastyczny. Praca Amelii przedstawiała rodzinę, a Mateusza samochody. Są wykonane olejną pastelą, mają fantastyczną kompozycję i kolorystykę. I jak na ich wiek, są bardzo dojrzałe – podkreśla Hanna Kawecka, instruktor w Akademii.
18 maja w Dunajskiej Stredzie odbyło się wręczenie nagród. Gościem na uroczystości był Mateusz Ciesielski, który pojechał tam wraz z rodzicami.  W nagrodę oprócz dyplomu, koszulki i medalu otrzymał samochód sterowany pilotem. Odebrał też od organizatorów nagrodę dla swojej koleżanki Amelii Libeckiej – wspaniałą lalkę.
Na wystawie pokonkursowej będzie również prezentowana praca innej wychowanki Akademii, Leny Grabowskiej.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI