Korona dla Moniki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Korona dla Moniki

27 maja 2012

Monika Nalazek ma 18 lat, mieszka w Świeciu, interesuje się modą i fotografią, a od dziś przez rok będzie nas reprezentować jako Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej.

W dwudziestych, jubileuszowych wyborach najpiękniejszej mieszkanki powiatu świeckiego i chełmińskiego wzięło udział 14 kandydatek. Dziewczyny zaprezentowały się w strojach wieczorowych, dowolnych, kąpielowych i sukniach ślubnych.
Po dwugodzinnej gali poznaliśmy Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, którą została Monika Nalazek ze Świecia. Tytuł pierwszej wicemiss przypadł Sylwii Ciechanowskiej ze Świecia, a drugiej wicemiss Justynie Gajdowskiej z Grubna.
- Jestem zaskoczona decyzją jury, zupełnie się tego nie spodziewałam – mówi wzruszona Monika Nalazek.- Konkurencja była dość duża, ale tylko na scenie, bo poza nią większość z nas się zaprzyjaźniła.
Jury wybrało też najpiękniejsze nastolatki. W tej kategorii zwyciężyła Dagmara Maciejewska ze Świecia, a tytuł pierwszej wicemiss przyznano Monice Herman z Unisławia. Drugą wicemiss została Monika Bielska z Bukowca. Swoją miss wybrała także publiczność. Tytuł ten otrzymała Anastazja Kozak ze Świecia.
Podczas finału na scenie, oprócz kandydatek, mogliśmy posłuchać m.in. zespołu Banau z Unisławia, który ma na koncie występ w programie „Must Be The Music”, Pauliny Walendziak oraz Jerzego Seehabera, obchodzącego 40-lecie pracy artystycznej.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI