Koncert zespołu „Śląsk” pod patronatem burmistrza Świecia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Koncert zespołu „Śląsk” pod patronatem burmistrza Świecia

11 września 2019

Legendarny Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpi 22 września w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu z programem „A to Polska właśnie”.  Organizatorzy zapowiadają, że będziemy świadkami wyjątkowego widowiska przygotowanego z ogromnym rozmachem.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” będzie jednym z największych wydarzeń muzycznych w całej historii Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. Wydarzenie może okazać się rekordowe pod względem rozmiaru sceny oraz ilości występujących jednocześnie artystów.

- Rozmawiając z organizatorami, można odnieść wrażenie, jak wielkie logistycznie będzie to przedsięwzięcie. Ludzie na widowni zobaczą tylko sam koncert, ale całe zaplecze socjalne hali zostanie w pełni wykorzystane jako wielka garderoba, ponieważ oprócz części muzycznej, będziemy również podziwiać piękną choreografię – mówi Tomasz Keller, prezes Vistula-Park Świecie, spółki zarządzającej halą.  

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny został założony w 1953 roku. To drugi obok „Mazowsza” największy zespół folklorystyczny w kraju, posiadający w swoim dorobku wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Zespół początkowo prezentował folkor śląski, ale obecnie ma w swoim repertuarze  pieśni i tańce wszystkich regionów Polski. Podczas koncertu w Świeciu będziemy więc świadkami muzycznej podróży po całym kraju.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” koncertował już na wszystkich kontynentach. W swoim dorobku ma liczne tournée po największych salach koncertowych na świecie. W 2007 roku zespół uzyskał status narodowej instytucji kultury.

Organizatorem koncertu w świeckiej hali jest firma Dalgowit. Bilety można nabywać w sekretariacie hali codziennie w godzinach 7.00 – 15.00, na stacji paliw Generon w Przechowie, oraz na stronie internetowej www.biletykup24.pl.

Ceny wejściówek wahają się w przedziale 60 – 110 złotych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 797 375 866. Koncert odbędzie się 22 września o godzinie 17.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz Świecia, Krzysztof Kułakowski.