Będzie nowe przedszkole

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Będzie nowe przedszkole

31 maja 2012

Marek Lipkowski podczas prac wykończeniowych w jednym z pomieszczeń przyszłego przedszkola

W Świeciu zdecydowana większość dzieci uczęszcza do przedszkoli prowadzonych przez gminę. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są przedszkola niepubliczne. We wrześniu powstanie w naszym mieście druga tego typu placówka.

Marek Lipkowski wpadł na pomysł założenia przedszkola wspólnie z żoną Hanną. Kilka miesięcy zajęło im załatwienie formalności, znalezienie pomieszczenia i przeprowadzenie remontu.
- Prace przy adaptacji lokalu powoli dobiegają już końca. Od września będziemy mogli przyjąć do 40 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Mamy już pierwszych chętnych – mówi Marek Lipkowski.
„Kangurek”, bo tak będzie nazywało się nowe przedszkole, mieści się w budynku przy ul. Hallera 7 c na terenie byłej jednostki wojskowej. Do dyspozycji dzieci będą dwie duże sale dydaktyczne, pokój do wypoczynku, łazienki z sanitariatami i szatnia. Posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową. Oprócz tego w pomieszczeniu kuchennym będą przygotowywane napoje i desery.
- Plusem jest lokalizacja. Jest tu spokojnie i zacisznie, w pobliżu mamy park i „Orlika”. Oprócz tego powstanie też plac zabaw przy przedszkolu – wyjaśnia Marek Lipkowski.
Miesięczna opłata za dziecko będzie wynosiła 350 zł i dodatkowo 8 zł dzienna stawka żywieniowa. W czesne wliczone są jednak wyprawka (kredki, bloki, farbki i inne przybory), a także zajęcia dodatkowe m.in. rytmika, język angielski i logopeda.
- Pracy przy uruchomieniu tego typu placówki jest sporo, ale chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, dlatego staramy się, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik – zaznacza Marek Lipkowski.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI