16 maja - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

16 maja - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

13 maja 2021

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja. Jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie.

Po raz pierwszy obchodzono go w San Francisco i Nowym Jorku w 1983 r. Organizatorzy chcieli uczcić pamięć tych wszystkich, którzy odeszli z powodu epidemii oraz zwrócić uwagę na potrzebę pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.

Obecnie Dzień Pamięci obchodzony jest  w 115 krajach. Mimo, iż w każdym z nich dzień ten przebiega nieco inaczej to wspólnym elementem jest światło płonących świec i lampek oliwnych, zapalonych z myślą o wszystkich, którzy stracili życie z powodu AIDS.

Dzień ten to nie tylko wspomnienie - to również okazja do mobilizacji społeczności  w działaniu na rzecz ograniczania zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, podnoszenia świadomości społecznej na temat HIV/AIDS, przełamywania barier stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV.

HIV/AIDS to ciągle aktualny problem. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje ok. 38 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV.

W związku z powyższym wydarzeniem Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przypomina, iż w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 działa Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV/AIDS,  w którym można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania test w kierunku HIV  oraz uzyskać poradę specjalisty.