Archiwum - Kwiecień 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Kwiecień 2021

27 kwietnia 2021

Uwaga, 4 maja urząd będzie nieczynny

10 porad spisowych dla seniorów
27 kwietnia 2021

10 porad spisowych dla seniorów

26 kwietnia 2021

Gmina Świecie ogłasza zbycie samochodu toyota

26 kwietnia 2021

Gmina Świecie ogłasza zbycie samochodu suzuki

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
22 kwietnia 2021

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

21 kwietnia 2021

Roślinny labirynt na Mariankach

Spotkanie informacyjne on-line - Narodowy Spis Powszechny 2021
21 kwietnia 2021

Spotkanie informacyjne on-line - Narodowy Spis Powszechny 2021

Ruszyły wypłaty pierwszych trzynastek
06 kwietnia 2021

Ruszyły wypłaty pierwszych trzynastek

19 kwietnia 2021

Hala gotowa do masowych szczepień

W kwietniu NSP wyłącznie przez formy zdalne samospisu
13 kwietnia 2021

W kwietniu NSP wyłącznie przez formy zdalne samospisu

Strony