Archiwum - Lipiec 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Lipiec 2020

22 lipca 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity
22 lipca 2020

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Rajd Rowerowy
07 lipca 2020

Rajd Rowerowy

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS
22 lipca 2020

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

14 lipca 2020

Po obu stronach Wisły

14 lipca 2020

Akcja Orlenu #Wspieramy Polskę w Świeciu

Zostań Żołnierzem RP - Spotkanie w Świeciu
23 lipca 2020

Zostań Żołnierzem RP - Spotkanie w Świeciu

XXI Sesja Rady Miejskiej w Świeciu - Porządek obrad
22 lipca 2020

XXI Sesja Rady Miejskiej w Świeciu - porządek obrad

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie
08 lipca 2020

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie