Archiwum - Luty 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Luty 2020

W trosce o zabytkowe cmentarze
27 lutego 2020

W trosce o zabytkowe cmentarze [zdjęcia]

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
20 lutego 2020

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych
04 lutego 2020

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych

Uruchomienie systemu teleopieki w Gminie Świecie
28 lutego 2020

Konsultacje społeczne - uruchomienie systemu teleopieki

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
27 lutego 2020

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Nabór do projektu grantowego pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”
21 lutego 2020

Nabór do projektu objętego grantem pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

Konsultacje Społeczne - Centralny Port Komunikacyjny
19 lutego 2020

Konsultacje Społeczne - Centralny Port Komunikacyjny

Żyj Sportem!
17 lutego 2020

Żyj Sportem!

14 lutego 2020

W sobotę wspólnie sprzątamy Czarcie Góry!

Spotkanie z taksówkarzami
13 lutego 2020

Spotkanie z taksówkarzami [zdjęcia]

Strony