Archiwum - Lipiec 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Lipiec 2019

23 lipca 2019

Uchwała antysmogowa przyjęta

Wybory do Izb Rolniczych 2019
19 lipca 2019

Wybory do Izb Rolniczych 2019

Gdzie po informację turystyczną?
02 lipca 2019

Gdzie po informację turystyczną?

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach
29 lipca 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Od dziś obowiązują ograniczenia w wykorzystywaniu wody z sieci wodociągowej
29 lipca 2019

Od dziś obowiązują ograniczenia w wykorzystywaniu wody z sieci wodociągowej

To będzie wyjątkowy 1 września
29 lipca 2019

To będzie wyjątkowy 1 września

Nasi harcerze w Stanach
25 lipca 2019

Nasi harcerze w Stanach

11 lipca 2019

Zobaczcie program „Po obu stronach Wisły"

05 lipca 2019

Koncert z okazji 30-lecia Spółdzielczego Ośrodka Kultury "Stokrotka"

01 lipca 2019

Kapele zagrają na brzegu Dużego Blankusza

Strony