Archiwum - Marzec 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Marzec 2019

25 marca 2019

Znamy zwycięzców Młodych Obserwatorów Przyrody w Świeciu

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
26 marca 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

07 marca 2019

Relacja z Sesji Rady Miejskiej [wideo]

21 marca 2019

Wkrótce rusza mobilna zbiórka odpadów. Zobacz harmonogram

Sesja Rady Miejskiej - marzec 2019
21 marca 2019

VII Sesja Rady Miejskiej

20 marca 2019

Pobiegną po raz szósty pod patronatem burmistrza

13 marca 2019

Świecie na wizji. Zobaczcie program „Po obu stronach Wisły"

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw
12 marca 2019

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
07 marca 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
04 marca 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Strony